Zobacz jak w czasie trzech spotkań, zaplanujesz finansową przyszłość:Pierwsze spotkanie: Zapoznawcze

 • przedstawiamy się kim jesteśmy
 • przedstawiamy czym się zajmujemy
 • określamy zagadnienia z zakresu finansów osobistych jakimi jest szczególnie zainteresowany nasz klient
 • przedstawiamy propozycję dalszych działań
 • omawiamy poziomu wynagrodzenia za świadczone przez nas usługi

Drugie spotkanie: Analiza sytuacji finansowej klienta

 • szczegółowa analiza sytuacji finansowej klienta
 • zapoznanie się z posiadanymi aktualnie rozwiązaniami finansowymi (ubezpieczeniami, programami emerytalnymi, programami oszczędnościowymi, itp.)

Trzecie spotkanie: Propozycje

 • prezentacja wyników analizy finansowej dokonanej podczas drugiego spotkania
 • omówienie posiadanych aktualnie rozwiązań finansowych z określeniem ich jakości, konkurencyjności na rynku, dostosowania do aktualnej sytuacji życiowej klienta
 • na życzenie klienta prezentujemy również możliwe aktualne rozwiązania dostępne na rynku


Współpracując z nami, od razu zyskujesz:

 • poprawę jakości życia i poczucie bezpieczeństwa

 • obniżenie kosztów posiadanych ubezpieczeń, rozwiązań emerytalnych, itp.

 • zoptymalizowanie podatków

 • znajomość istniejących na rynku rozwiązań finansowych ( emerytalnych, inwestycyjnych, ubezpieczeniowych, zdrowotnych)

Excellent Finance Sp. z o.o. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Kapitał Zakładowy: 50 000,00 zł KRS: 0000260022, Nip: 521-33-95-686