Dlaczego warto planować finanse?  • 1. Dlatego, że jesteś jedyną osobą, która może o to zadbać!

Świat finasów bardzo się sko- mplikował. Aby odnaleźć się w gą- szczu ofert i przepisów, potrzeba dużo czasu i wysiłku.

Niestety, w stresie dnia codziennego nie jest łatwo myśleć przyszłościowo, np. o emeryturze.

Ale jeśli TY nie zaczniesz dbać o swoje finanse już dziś, ucierpi na tym twoja przyszłość!

  • 2. By zminimalizować stres:

Czy kiedykolwiek czułeś się zmę- czony, myśląc o spłaceniu karty kredytowej, lub nad tym czy kie- dykolwiek uda ci się spłacić wy- najem, hipotekę - albo czy będziesz miał emeryturę?

Zadbanie o swoje finanse, może stłumić te wątpliwości. W rezultacie możesz czerpać przyjemność z po- siadania pieniędzy w banku i nie zamartwiać się 'co będzie', spła- cając kredyt, lub używając karty kredytowej.

  • 3. By nie martwić się na starość:

Jeśli rozwiążesz swoje problemy fi- nansowe już dzisiaj, będziesz spo- kojny i nie będzie się zamartwiać o emeryturę.

W przypadku oszczędności na przyszłość, teraz jest czas na to by się tym zająć - nigdy nie jest za pó- źno by nadrobić zaniedbania!


Excellent Finance Sp. z o.o. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Kapitał Zakładowy: 50 000,00 zł KRS: 0000260022, Nip: 521-33-95-686