Czym jest doradztwo finansowe?1. Korzystanie z usług finansowych, to nie kupowanie produktu!


W Polsce często myli się sprzedawców usług (np. kredytów) z doradcami finansowymi.

Dlatego wielu ludzi słysząc ofertę zarządania finansami myśli, że doradca finansowy chce im sprzedać ofertę banków, funduszy, ubezpieczalni itp.

2. Zagubieni we współczesnym świecie finansów.


Wiele osób nie ma czasu i możliwości zgłębiać wszystkich opcji jakie oferuje dzisiejszy skomplikowany rynek. Dlatego pozwalają aby ich wyborami kierowało państwo, albo sprze- dawcy.

Z kolei chcąc dokonać świadomego wyboru ubezpieczenia, emerytury, kredytu, czy innych usług trzeba poświęcić na to mnóstwo czasu i zdobyć fachową wiedzę.

3. Plan finansowy.


Doradca finsowy poznaje potrzeby klienta i jego cele (np. wysokość spodziewanej emerytury).

Doradca finansowy proponuje klientowi, jakimi narzędziami i w jaki sposób pożądany efekt można osiągnąć - czyli Plan Finansowy.

4. Świadomy i zaplanowany zysk.


Klient świadomy oferty rynku wybiera to co najlepsze i nie pozostawia przyszłości finansowej przypadkowi.

I zarabia.


Excellent Finance Sp. z o.o. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Kapitał Zakładowy: 50 000,00 zł KRS: 0000260022, Nip: 521-33-95-686